WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 03.05.2013 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Plecka Dąbrowa

204/6, 204/7, 204/8, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2

LD1K/00026625/7

     0,4146 ha

Nieruchomość niezabudowana   położona przy drodze krajowej nr 92 Warszawa – Poznań oraz przy asfaltowej drodze gminnej.

41.460,00

Brak planu.

 

Rodzaj użytku: R IIIa       

 

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

 

      Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce

      nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w

      terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 24.05.2013 r. Po upływie w/w terminu

      nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-12 08:11:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-12 08:14:44
  • Liczba odsłon: 1044
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338470]

przewiń do góry