Projekt uchwały    - wersja *.pdf

 

Projekt Budżetu Gminy Bedlno  na 2009 rok (część opisowa)  - wersja *.pdf

 

Dochody bud ż etu gminy na 2009 r. -  wersja *.pdf

 

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. - wersja *.pdf

 

Dotacje podmiotowe* w 2009 r. - wersja *.pdf

 


WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY BEDLNO - wersja *.pdf 

Część opisowa dotycząca planowanych wydatków gminy na 2009 rok

wersja *.pdf

 

Przychody i rozchody Budżetu 2009 - wersja *.pdf

 

Dochody i wydatki - zadania zlecone 2009 -  wersja *.pdf

 

Zadania inwestycyjne w 2009 r. -   wersja *.pdf

 

Dochody - alkoholówka 2009 r. - wersja *.pdf

 

Wydatki - alkoholówka 2009 r. - wersja *.pdf

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

- wersja *.pdf

 

Plan przychod ó w i wydatk ó w Gminnego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. -   wersja *.pdf

 

Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne -   wersja *.pdf

 

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2009 r. - wersja *.pdf


Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-28 10:56:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 08:55:33
  • Liczba odsłon: 982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335383]

przewiń do góry