Projekt uchwały    -  projekt.pdf

 

Projekt Budżetu Gminy Bedlno  na 2008 rok (część opisowa)  - Budżet 2008 r.pdf

 

Dochody bud ż etu gminy na 2008 r. - dochody.pdf

 

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. - wydatki.pdf

 

Część opisowa dotycząca planowanych wydatków gminy na 2008 rok - opis_wydatki.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wydatki_na_programy.pdf

 

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - zadania_inwestycyjne_2008.pdf

 

Dotacje podmiotowe* w 2008 r. - dotacje_podmiotowe_2008.pdf

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. - dotacje_celowe_2008.pdf

 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. - wydatki_realizacja_zadan.pdf

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan.pdf

 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH na 2008 rok. -dochody_budzetu_panstwa.pdf

 

Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne -prognoza.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-15 14:22:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-20 10:20:44
  • Liczba odsłon: 777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673422]

przewiń do góry