Zarządzenie Nr 203/2020
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie  Urzędu Gminy w Bedlnie  i jednostek organizacyjnych mających  siedzibę w budynku pod adresem Bedlno 24,
99-311 Bedlno

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 ) oraz Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062) w związku z § 6 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, z 2019 r. poz. 719 z 2019 r. poz. 67) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do służbowego wykorzystania „Procedurę ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy Bedlno i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku pod adresem Bedlno 24, 99-311 Bedlno”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno


/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-02 11:53:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-02 12:02:02
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335049]

przewiń do góry