ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA ROK 2019

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedstawia się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

            W 2019 roku do Wójta Gminy Bedlno wpłynęło 9 petycji, które zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) zostały rozpatrzone w trybie tej ustawy.

 

Petycja nr 1  złożona została w dniu 08.03.2019 roku i dotyczyła przystąpienia Gminy Bedlno do konkursu w ramach programu „ Podwórko Talentów NIVEA – edycja 2019  została, zgodnie z właściwością, przekazana Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno  oraz  Dyrektorom podległych szkół,  o czym wnoszący petycje został poinformowany pismem z dnia 25.03.2019r.

Petycja nr 2  została złożona w dniu 22.05.2019 roku i dotyczyła dbania o podatki, oprogramowania      i zapewnienia bezpieczeństwa plików systemowych . Pismem w dniu 22.08.2019r. została przekazana wnoszącemu petycję odpowiedź.

Petycja nr 3  została złożona w dniu 28.05.2019 r. i dotyczyła czystego środowiska i zmniejszenia  emisji wtórnej. W dniu 05.06.2019r. udzielono wnoszącemu  petycję odpowiedzi.

Petycja nr 4  została złożona w dniu 31.05.2019 r. i dotyczyła  redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych. W dniu 31.07.2019 roku udzielono wnoszącemu petycję odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Petycja nr 5  została złożona w dniu 11.07.2019 roku i dotyczyła redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych w 2019 roku oraz numerów służbowych telefonów komórkowych. Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi w dniu  31.07.2019r.

Petycja nr 6  została złożona w dniu 23.11.2019 roku i dotyczyła walki z alkoholizmem odpowiedź na petycję  została udzielona 07.10.2019  roku. 

Petycja nr 7 została złożona w dniu 29.11.2019 roku `dotyczyła zmiany przepisów prawa miejscowego, odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 07.01.2020roku.

Petycja nr 8  została złożona w dniu 06.12.2019 roku dotyczyła zmiany przepisów prawa miejscowego i pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi  w dniu 27 stycznia 2020 roku.

Petycja nr 9   została złożona  w dniu 12.12.2019 roku dotyczyła płatności bezgotówkowych w Urzędzie. Odpowiedzi udzielono w dniu 31.01.2020 roku.

 

30 czerwca 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-23 08:20:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-02 10:01:30
  • Liczba odsłon: 737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334832]

przewiń do góry