Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2017

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację
o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

 

W 2017 roku do Wójta Gminy Bedlno wpłynęły łącznie 3 petycje, które zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) zostały rozpatrzone w trybie wymienionej ustawy.

Petycja nr 1 złożona została dnia 28 czerwca 2017r. i dotyczyła problematyki zapobiegania uciążliwości zapachowej. W toku rozpatrywania petycji, w dniu 12 lipca 2017r. została przekazana wnoszącemu petycję odpowiedź w sprawie rozpatrzenia petycji.

Petycja nr 2 została złożona dnia 10 lipca 2017r. i dotyczyła prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. Pismem z dnia 31 sierpnia udzielono wnoszącemu petycję odpowiedzi.

Petycja nr 3 została złożona dnia 05 września 2017r. i dotyczyła zapewnienia uczniom w szkołach stałego i bezpiecznego dostępu do wody pitnej.  Pismem z dnia 11 września udzielono wnoszącemu petycję odpowiedzi w sprawie skierowanej petycji.

 

 

Sekretarz Gminy

/-/ Katarzyna Golis

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-02 14:25:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 14:25:52
  • Liczba odsłon: 1088
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338762]

przewiń do góry