WYKAZ

¾ części w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  współwłaścicieli nieruchomości tj. Aleksandra i Teresy Gasik

 

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 06.10.2017 r.

wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Wartość ¾ udziału w nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Żeronice

141/1

LD1K/00042974/6

0,1537 ha przedmiotem zbycia jest udział ¾ części w tej nieruchomości

Nieruchomość zabudowana

6.000,00

Brak planu.

 

Rodzaj użytku: Br R IVb

  

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 27.10.2017 r. Po upływie w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. gospodarki gruntami w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-18 08:07:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 08:07:03
  • Liczba odsłon: 789
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338545]

przewiń do góry