O B W I E S Z C Z E 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U.  z   2017 r.  poz.  1257   z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca     2003 r. o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U.  z  2017 r.  poz. 11073   z  póź.  zm.)

   z a w i a d a m i a    s i ę

   że w dniu 22.07.2017 roku na wniosek inwestora: ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk pełnomocnik: Tomasz Jezierski, ul. Inżynierska 9, 80-292 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia  lokalizacji celu  publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na wymianie linii napowietrznej NN, słupów energetycznych oraz posadowieniu nowych słupów i poprowadzeniu linii napowietrznej SN. Miejsce realizacji: Szewce Owsiane, gm. Bedlno, dz. nr: 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 31, 31, 36, 38, 39/2, 39/3, 40, 49/1 obręb Szewce Owsiane i Dolne.

Jagniątki, gm. Krzyżanów dz. nr: 83, 84, 105, 106, 107, 108, 168 obręb Władysławów.

 

 

Bedlno, dnia  22.07.2017 r.

 

 

 

                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-21 16:04:53
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671043]

przewiń do góry