WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców                              

 

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na okres trzech lat na cele rolne.   

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

239

0,2012

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa – 0,0236

R IIIb – 0,1776

Brak planu.

Uprawy rolnicze

2.

240

0,2008

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa-  0,1665

R IIIb – 0,0343

Brak planu.

Uprawy rolnicze

3.

241

0,2011

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa – 0,2011

Brak planu.

Uprawy rolnicze

4.

245/1

0,0493

Bedlno Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

5.

246

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

6.

247

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

7.

254

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa – 0,0068

R IIIb - 0,0831

Brak planu.

Uprawy rolnicze

8.

255

0,0899

Bedlno Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa - 0,0186

R IIIb – 0,0713

Brak planu.

Uprawy rolnicze

9.

262/1

0,0344

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIb

Brak planu.

Uprawy rolnicze

10.

256/1

0,0046

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa – 0,0013

R IIIb – 0,0033

Brak planu.

Uprawy rolnicze

11.

219/2

0,1832

Plecka Dąbrowa

LD1K/00032916/9

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

12.

679

0,1927

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

13.

653

0,0756

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

14.

654

0,0761

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

15.

655

0,0761

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

16.

682

0,0759

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

17.

106

1,84

Gosławice

LD1K/00026604/4

R V

Brak planu.

Uprawy rolnicze

18.

420

0,92

Gosławice

LD1K/00026604/4

Ł IV - 0,56

Ł V - 0,27

Ps IV – 0,03

Ps V – 0,06

Brak planu.

Uprawy rolnicze

19.

110/3

0,7020

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00042130/8

R IIIa - 0,4252

R IIIb – 0,2768

Brak planu.

Uprawy rolnicze

20.

Część 103

0,50

Stanisławice

LD1K/00001111/0

R VI

Brak planu.

Uprawy rolnicze

 

Cechy wspólne dla w/w nieruchomości:

 1. Okres dzierżawy od 01.10.2014 roku  do 30.09.2017 roku.
 2. Czynsz płatny za dany rok:    I rata do 15 maja,   II rata do 15 września
 3. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.    
 4. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).
 5. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach wykorzystywanych w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

                      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                    na okres od 05.09.2014 r. do 26.09.2014 r.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-05 09:44:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 09:44:21
 • Liczba odsłon: 958
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338685]

przewiń do góry