Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości

                                         o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Wójt Gminy Bedlno informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Plecka Dąbrowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 176 o powierzchni 0,9114 ha

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt Gminy Bedlno wyda decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pokój 28 tel. 24 2821761.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-05 12:10:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-05 12:10:18
  • Liczba odsłon: 736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332598]

przewiń do góry