WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

przeznaczonego do oddania w dzierżawę.Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. 1. Lokal użytkowy położony jest w budynku w Bedlnie, na działce nr 123/19 o pow. 0,33 ha, KW Nr LD1K/00026610/9.

 2. Powierzchnia lokalu do wydzierżawienia wynosi 100 m².

 3. Lokal przeznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej – punkt apteczny.

 4. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 6,81zł/miesięcznie + 23% VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Bedlnie lub w kasie Urzędu.

 5. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

 6. Niezależnie od opłaconego czynszu Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).

 7. Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu.

 8. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 11.04.2014 roku do 02.05.2014 roku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-11 07:56:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-11 07:56:43
 • Liczba odsłon: 748
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335279]

przewiń do góry