O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A      G M I N Y      B E D L N O

z dnia  27 września 2010 r.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej utworzonych uchwałą    Rady Gminy Bedlno Nr XXXII/277/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr 194, poz. 2756)  w  wyborach  do  Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień                 21 listopada 2010 r.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Bedlno Parcel

Wojszyce Parcel

1

2

Bedlno Wieś

Kręcieszki

1

3

Wojszyce Kolonia

Groszki

Wyrów

1

4

Janów

Florianów

1

5

Plecka Dąbrowa

Antoniew

1

6

Annetów

Kamilew

Zosinów

Kazimierek

1

7

Dębowa Góra

Wewiórz

Głuchów

1

8

Ernestynów

Załusin

Józefów

1

9

Szewce Nadolne

Szewce Owsiane

Szewce - Walentyna

1

10

Konstantynów

Mateuszew

Potok

Waliszew

1

11

Orłów – Kolonia

Orłów - Parcel

Jaroszówka

1

12

Żeronice

Wola Kałkowa

Gosławice

1

13

Stradzew

Garbów

Stanisławice

1

14

Pniewo

Zleszyn

2

     R A Z E M

15

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Bedlnie.

 

                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                /-/ Krzysztof Kołach                                                                                                                 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-01 15:40:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 15:40:18
  • Liczba odsłon: 817
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679478]

przewiń do góry