Zobacz podgałęzie

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 28 marca 2021 r. - zmiana terminu wyborów na 13 czerwca 2021 r.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY BEDLNO

w okręgu wyborczym nr 8 

zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 roku

 

INFORMACJA

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien zostać złożony do Wójta Gminy Bedlno do dnia 04 czerwca 2021 r.

W związku z tym, że w dniu 04 czerwca 2021 r. Urząd Gminy w Bedlnie jest nieczynny osoby zainteresowane złożeniem ww. wniosku  prosi się (w tym dniu) o kontakt telefoniczny pod nr tel. 721 339 533 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Pouczenie:

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;                                                   

2) całkowitej niezdolności do pracy;                                                                                                                        

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;                                                                                                           

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;                                                                                                                         

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

 

    Wójt Gminy

Józef Ignaczewski

  

Kalendarz wyborczy

 Data wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 29 maja 2021 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bedlnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 4 czerwca 2021 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 czerwca 2021 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zamiaru głosowania korespondencyjnego

11 czerwca 2021 r.

o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

12 czerwca 2021 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

13 czerwca 2021 r.

w godz. 7:00-21:00

- głosowanie

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, tj. wysoką dynamikę wzrostu zakażeń COVID-19 istnieje realne ryzyko konieczności zmiany terminu zarządzonych wyborów z 11 kwietnia br. na termin późniejszy;


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>> więcej

Formularze do pobrania - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>> więcej

ZAŁĄCZNIKI

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 12:08:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 11:09:27
  • Liczba odsłon: 1046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683650]

przewiń do góry