WYKAZ

      części gruntu stanowiącego własność Gminy    

       Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

265

Cześć o pow. 85,50 m² z pow. ogólnej 0,1483 ha

Bedlno Kamieniec

26622

Cześć działki niezabudowanej - przy drodze krajowej Nr 2 Warszawa - Poznań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Kiosk spożywczy niepołączony trwale z gruntem.


  1. Okres dzierżawy od 01.09.2008 r. do 31.08.2011 roku.

  2. Stawka czynszu wynosi 2,47 zł za 1 m² + 22% podatku VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie - w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

  3. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

  4. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 15.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 08.08.2008 r do 29.08.2008 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-08 08:30:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-08 08:30:42
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2759807]

przewiń do góry