WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – na okres dwóch lat na cele rolne.  

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

219/2

0,1832

Plecka Dąbrowa

LD1K/00032916/9

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

 

 

Cechy wspólne dla w/w nieruchomości:

 1. Okres dzierżawy od 01.10.2022 roku  do 30.09.2024 roku.
 2. Czynsz płatny za dany rok: I rata do 15 maja i II rata do 15 września.
 3. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.    
 4. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).
 5. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach wykorzystywanych w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

      

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

         na okres od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r.        

                 

 Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Zenon Dąbrowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-09 10:15:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-09 10:15:40
 • Liczba odsłon: 104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671431]

przewiń do góry