WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców                              

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na okres dwóch lat na cele rolne.   

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

(obręb)

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

239

0,2012

Bedlno (Bedlno Kamieniec)

LD1K/00009632/4

R IIIa – 0,0236

R IIIb – 0,1776

Brak planu.

Uprawy rolnicze

2.

240

0,2008

Bedlno (Bedlno Kamieniec)

LD1K/00009632/4

R IIIa-  0,1665

R IIIb – 0,0343

Brak planu.

Uprawy rolnicze

3.

241

0,2011

Bedlno (Bedlno Kamieniec)

LD1K/00009632/4

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

4.

679

0,1927

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

5.

653

0,0756

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

6.

654

0,0761

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

7.

655

0,0761

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

8.

682

0,0759

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

9.

110/3

0,7020

Bedlno (Bedlno

Kamieniec)

LD1K/00042130/8

R IIIa - 0,4252

R IIIb – 0,2768

Brak planu.

Uprawy rolnicze

Cechy wspólne dla w/w nieruchomości:

 1. Okres dzierżawy od 01.10.2022 roku  do 30.09.2024 roku.
 2. Czynsz płatny za dany rok: I rata do 15 maja i II rata do 15 września.
 3. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.    
 4. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).
 5. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach wykorzystywanych w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

       Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

         na okres od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r.                                                           

 Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

 /-/ Zenon Dąbrowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-09 10:12:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-09 10:13:18
 • Liczba odsłon: 305
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332883]

przewiń do góry