Bedlno, dnia 03 września 2018r.

 

 

 

Wyniki z konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 17 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno www.ugbedlno.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną poprzez przesłanie formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl., bądź osobiście w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, cel konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, ich zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie.

 

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag ani propozycji zmian projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno www.ugbedlno.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl, dodatkowo także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno. Przedstawia się je również Radzie Gminy Bedlno w uzasadnieniu do projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-03 08:56:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-03 08:57:20
  • Liczba odsłon: 1229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335534]

przewiń do góry