REFERENT AGNIESZKA NOWICKA - WĘŻYŃSKA

Kompetencje:

Prowadzenie spraw finansowych urzędu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kasowych
 2. Dokonywanie zakupu i sprzedaży znaków skarbowych
 3. Prowadzenie ewidencji wpłat dotyczących partycypacji w kosztach inwestycji prowadzonych przez Gminę Bedlno
 4. Ewidencjonowanie złożonych podań i wydawanie decyzji w sprawach: przesunięcia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych
 5. Prowadzenie rejestrów w powyższym zakresie
 6. Prowadzenie ewidencji wpłat dotyczących wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 7. Rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej środków trwałych i pozostałych środków w używaniu oraz materiałów - z wyjątkiem oświaty - zakończonej protokołem
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 9. przygotowywanie i doręczanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 10. przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 11. przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

 12. przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 13. przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 14. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom potwierdzających dokonanie opłat wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 15. przygotowywanie w porozumieniu z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Gminne go programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 16. prowadzenie dokumentacji Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

 17. przygotowywanie sprawozdań dla Rady Gminy Bedlno z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 18. przyjmowanie zgłoszeń o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej,

 19. przygotowywanie i doręczanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,

 20. prowadzenie ewidencji kart innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-26 13:13:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:47:56
 • Liczba odsłon: 1111
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683549]

przewiń do góry