WYKAZ

części gruntu stanowiącego własność Gminy Bedlno

                                    przeznaczonego do wydzierżawienia                              

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

265

Cześć o pow. 85,50 m² z pow. ogólnej  0,1483 ha

Bedlno (obręb Bedlno Kamieniec)

LD1K/00026622/6

Cześć działki niezabudowanej -  przy drodze krajowej Nr 2 Warszawa - Poznań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Kontener  spożywczo -  przemysłowy niepołączony trwale z gruntem.

 

  1. Okres dzierżawy od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 roku.
  2. Stawka czynszu wynosi 2,98 zł za 1 m²  + 23% podatku VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie - w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

3.      Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

  1. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

                                 

                           Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                na okres od 02.02.2018 r. do 23.02.2018 r.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-02 08:34:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 08:34:39
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347310]

przewiń do góry