WYKAZ

      nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 16.02.2018 r.

wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Wartość nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Wojszyce

203/2

LD1K/00026609/9

0,2161 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej toalety.

34.580,00

Brak planu.

 

Rodzaj użytku: Bi, R.

  

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 09.03.2018 r. Po upływie w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. gospodarki gruntami w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-26 08:45:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 08:54:59
  • Liczba odsłon: 950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347309]

przewiń do góry