WYKAZ

nieruchomości  gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno informuje, że  w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony  na okres 21 dni tj. do dnia  02 września 2016 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Nr KW

 

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

  1.

Bedlno Kamieniec

123/48 i 123/50

LD1K/00026610/9    i LD1K/00028077/4

 0,0510 ha

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana położona przy asfaltowej drodze wojewódzkiej.

11.120,00 

Brak planu.

 

Rodzaj użytku:

Bi    - Inne tereny zabudowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 710 z późn. zm.).

 

   Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 23 września 2016 r.
Po upływie  w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze  bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28,  tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno:

Dnia 12 sierpnia 2016 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-12 05:52:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-12 05:52:32
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347342]

przewiń do góry