WYKAZ

Działki gminnej przeznaczonej do sprzedaży


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 19.02.2016 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.L.p.


Położenie nieruchomości


Numer działki


Nr KW


Powierzchnia


Opis nieruchomości


Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

1.

Orłów Parcel

732/1

LD1K/00026772/2

1,0505 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy asfaltowej drodze powiatowej.

27.270,00

Brak planu.


Rodzaj użytku:

Ł III - 1.0505 haOsobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 11.03.2016 r.
Po upływie w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Szczegółowych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno:

Dnia 29.01.2016 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-29 07:18:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 07:18:25
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2759898]

przewiń do góry