Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ:

­- osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo ,

  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł,
  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej niż 500,00 zł,
  • osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA

­       - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

       - zawarła związek małżeński.


UWAGA!  W przypadku, gdy dla każdego dziecka w rodzinie są różni dłużnicy (czyli alimenty dla każdego dziecka przyznane są od innej osoby) należy złożyć tyle wniosków, ilu jest dłużników np. jeśli rodzic (wierzyciel) posiada 2 dzieci i dla każdego dziecka dłużnikiem jest inna osoba (inny dłużnik ma zasądzone alimenty) należy złożyć 2 wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:42:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:42:07
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683435]

przewiń do góry