Podstawowe pojęcia z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 

OSOBA UPRAWNIONA to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI – to egzekucja, w wyniku której nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

OSOBA PEŁNOLETNIA, na którą zasądzone są alimenty oraz postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, składa wniosek samodzielnie bądź upoważnia rodzica.

RODZINA (wg ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – oznacza następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się  orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, oraz osobę uprawnioną. Do składu rodziny nie wliczamy dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego , dziecka pozostającego w związku małżeńskim, rodzica  osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez Sąd  do alimentów na jej rzecz.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:41:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:41:43
  • Liczba odsłon: 1174
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334906]

przewiń do góry