Kutno, 14 maja 2015 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Szanowni Państwo

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie w dniach od 14 maja 2015 r. do dnia  29 maja 2015  r.  zaprasza organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego
do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Uprzejmie informujemy, że  Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu kutnowskiego oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/5765  oraz na tablicy ogłoszeń ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

 

Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 maja
2015 roku na druku formularza konsultacyjnego
pocztą lub elektronicznie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kutnie, 99 – 300 Kutno ul. Kościuszki 16; oswiata@powiatkutno.eu .

Mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy osobiście będą chcieli wypowiedzieć się o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 29 maja 2015 roku o godz. 1630 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

 

 

W ramach spotkania konsultacyjnego postaramy się również przybliżyć planowane do wdrożenia nowe instrumenty współpracy Powiatu Kutnowskiego  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kutnowskiego oraz z mieszkańcami naszego powiatu.
O inicjatywie lokalnej, „małych dotacjach” a także o regrantingu rozmawiać z Państwem będą eksperci w zakresie wdrożeń projektu: Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych, realizowanym w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, panowie: Pan Jan Bereza oraz  Pan Tomasz Kucharski, z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-21 14:59:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 14:59:33
  • Liczba odsłon: 947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671963]

przewiń do góry