INSPEKTOR DS. KADR

- Renata Kwiatkowska

Kompetencje:

Prowadzenie spraw kadrowych, a w szczególności:

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

4. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

5. Koordynacja spraw związanych z obowiązkowymi szkoleń BHP i Ppoż pracowników i kontrola ich ważności;

6. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;

7. Prowadzenie ewidencji umów zleceń;

8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji służbowych;

9. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;

10. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy;

11. Ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych;

12. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących  naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

13. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentów  dotyczących  służby przygotowawczej  pracowników;

14. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych – osób które zobowiązane są do ich składania Wójtowi Gminy;

15. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych prze Wójta Gminy Bedlno;

16. Wydawanie na wniosek zaświadczeń dotyczących stosunku pracy;

17. Koordynacja prac w zakresie rejestrowania, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczenia prac społecznie użytecznych przez osoby skazane sądownie;

19. Prowadzenie dokumentacji uczniów, odbywających praktyki zawodowe w urzędzie  oraz  sprawowanie nadzoru i  opieki nad nimi;

20. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu gminy;

21. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych, staży oraz innych programów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:53:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:39:12
  • Liczba odsłon: 1918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679797]

przewiń do góry