WYKAZ

  lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

przeznaczonego do wydzierżawienia.

 

 

              Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno   przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 -ch lat.   

 

 

 1. Lokal użytkowy położony jest w Mirosławicach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 241/1 o pow. 0,92 ha, KW Nr 27172
 2. Powierzchnia lokalu do oddania w dzierżawę wynosi 44 m².
 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczna. Lokal położony jest na parterze budynku.
 4. Lokal przeznaczony jest do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.
 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu. Rodzaj użytku –B, B-R IVa, IVb.
 6. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 3,95 zł/miesięcznie   + 23% VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca   na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.
 7. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
 8. Niezależnie od opłaconego czynszu dzierżawca ponosi opłatę za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem wodomierza w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).
 9. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28.  

   

                                 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                  na okres od 03.08.2012 r. do 24.08.2012 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-03 08:29:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03 08:29:51
 • Liczba odsłon: 803
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334892]

przewiń do góry