WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 -ch lat. 1. Lokal użytkowy położony jest w Mirosławicach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 241/1 o pow. 0,92 ha, KW Nr 27172

 2. Powierzchnia lokalu do oddania w dzierżawę wynosi 44 m².

 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczna. Lokal położony jest na parterze budynku.

 4. Lokal przeznaczony jest do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.

 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu. Rodzaj użytku – B- R IVa, IVb.

 6. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 3,57 zł/miesięcznie + 22% VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

 7. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.

 8. Niezależnie od opłaconego czynszu dzierżawca ponosi opłatę za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem wodomierza w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).

 9. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 15.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-10 09:16:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-10 09:16:57
 • Liczba odsłon: 962
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335090]

przewiń do góry