Bedlno, 25.01.2023 r.

RiOŚ.0006.2.2023

 

 

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 

 

            Informuję, że został opracowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2023r.

            Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.   z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Bedlno    przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu...” wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

            W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...”   i wydanie    opinii    o projekcie „Programu...”.  Opinie proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50 e PUAP.

 

            Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia ogłoszenia informacji   o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

            Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

Załączniki: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2023r.

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. BIP Urząd Gminy Bedlno
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno
  3. a/a

 

Podano o wiadomości dn. 25.01.2023 r. na okres 21 dni

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-25 09:37:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 09:41:26
  • Liczba odsłon: 11
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671966]

przewiń do góry