WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr z z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleckiej Dąbrowie -  na okres dwóch lat.

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

 1.

207/1

0,0844

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 2.

207/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

  3.

208/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 4.

209/1

0,0844

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 5.

209/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 6.

210/1

0,0845

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 7.

210/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 8.

211/1

0,0845

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 9.

211/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

10.

212/1

0,0846

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

11.

212/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

12.

213/1

0,0848

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

13.

213/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

14.

214/1

0,0848

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

15.

214/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

16.

204/1

0,1174

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

17.

204/4

0,0511

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

18.

204/6

0,0494

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

19.

204/7

0,0485

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

20.

204/8

0,0477

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

21.

204/9

0,0468

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

22.

204/10

0,0460

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

23.

204/11                                            

0,0451

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

Cechy wspólne dla w/w nieruchomości:

 1. Okres dzierżawy od 01.10.2020 roku  do 30.09.2022 roku.
 2. Wysokość czynszu: 1 zł rocznie + obowiązujący podatek VAT. 
 3. Czynsz płatny: do 15 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Urzędu Gminy w Bedlnie lub w kasie Urzędu.
 4. Czynsz dzierżawny nie ulegnie zmianie.
 5. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28. 

 

                      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                    na okres od 04.09.2020 r. do 25.09.2020 r.  

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Bedlno

                                                                                  /-/ Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-04 09:49:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-04 09:51:28
 • Liczba odsłon: 463
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674416]

przewiń do góry