WYKAZ

   lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno

                      przeznaczonego do wydzierżawienia.                              

 

 

                   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno  przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3-ch lat.  

 

 

 1. Lokal użytkowy położony jest w Wojszycach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 203/1 o pow. 2,0363 ha, KW Nr LD1K/00026609/9.
 2. Powierzchnia lokalu do wydzierżawienia wynosi 24 m².
 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną. Lokal położony jest na parterze budynku.
 4. Lokal przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.
 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu.
 6. Stawka czynszu za 1 m² wynosi 6,93 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT.
 7. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.
 8. Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem licznika w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).
 9. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

   

                                          Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

                                                           na okres od 06.12.2019 r. do 27.12.2019 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-06 08:19:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 08:19:10
 • Liczba odsłon: 726
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347202]

przewiń do góry