GPB-II.7840.87.2019.GR

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081), zawiadamia się społeczeństwo, że  12 listopada 2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 239/19, udzielająca inwestorowi PKP Energetyka S.A., pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej Złotniki Kutnowskie wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ew. 60 obręb 0030 Ruszki, w m. Ruszki               gm. Bedlno.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV piętro, pok. 411, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 42 664 12 55). 

 

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

/dokument podpisany elektronicznie/

 

                                                                                  

                                                                                  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-22 14:44:31
  • Liczba odsłon: 740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334949]

przewiń do góry