INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BEDLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

 

 

       1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy, ujętych w ewidencji środków

      trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

-          Grupa 0 Grunty                                                                                                       1.239.215,25 zł

-          Grupa 1 Budynki i lokale                                                                                        5.964.469,80  zł

-          Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                        31.732.599,26 zł

-          Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                        83.011,81 zł

-          Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania                                   273.273,27 zł

-          Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                            110.511,16 zł

-          Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                   551.280,31 zł

-          Grupa 7 Środki transportu                                                                                        1.994.715,38 zł

-          Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                        149.713,61 zł

_________________________________________________________________________________

OGÓŁEM                                                                                                                               42.098.789,85 zł.

 

2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

  A. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych, bez użytkowania wieczystego

     i użytkowania, dzierżawy, najmu.

 

L.p

Pow. w m²

Wartość gruntu

Miejscowość

Nr działki

Wartość budynku - budowli

Wartość pozostałych budowli

 1.

            34

       11,82

Pniewo

390/4

 

 

 2.

3259

2.301,61

Bedlno

123/47

3.964.111,98

Budynek urzędu kotłownia – 65.111,29

przyłącze wodociągowe – 46.765,50

przyłącze kanalizacyjne – 27.395,96 

 3.

  1552

  1.120,00

Bedlno 

123/18

plac. Domu Kult.

 

 4.

  3295

  2.310,00

Bedlno

123/19

768.854,88

 

 5.

  684

     471,10

Bedlno

123/51

plac

 

 6.

    779

     560,00

Bedlno

244

plac zieleni

 

 7.

  1483

  1.038,00

Bedlno

265

plac przed pocztą

 

 8.

12077

10.000,00

Bedlno

154

staw

 

 9.

47884

  2.380,00

Wojszyce

160,161,181,

188

drogi gminne

 

10.

53906

  3.090,00

Bedlno

170,171,269

182,185,194,

201,202,204

drogi gminne            

remont dr - 123.364,03                             remont dr -  79.171,91

11.

  2524

    160,00

Bedlno

17

droga gminna

 

12.

31900

 1.590,00

Mirosławice

203,236,254

drogi gminne

 

13.

271

401,00

Stanisławice

127/4

 

 

14.

    434

    400,00

Załusin

39/5

droga dojazdowa

 

15.

  3346

 1.500,00

Orłów Parcel

704

stacja wodociągowa

5.066,29                   

studnia głęb. –  8.386,95  

studnia głęb. - 8.386,95                            

16.

 1646

   300,00

Jaroszówka

38/3

Hydrofornia             

 5.689,61                  

droga – 678,50

studnia – 9.994,55                             studnia – 21.771,29          ogrodzenie- 1.621,11

17.

 3039

 2.400,00

Orłów Parcel

656,657,658,

659.

 

plac zieleni

 

 18.

  11654

 7.200,00

Pniewo

165

staw wiejski

 

 19.

    886

    900,00

Pniewo

258/3

studnia wiercona       22.530,00          

studnia – 3.472,00

studnia – 222.162,69

 20.

  3827

    150,00

Pniewo

258/2

Hydrofornia                78.813,26                                                                                     

                                  

linie zasilania -18.673,20

obudowa studni - 10.054,80

ogrodzenie -  14.830,83

zasilanie energ. – 16.470,10

kanał w popł. – 4.955,58

21.

 1906

17.065,72

Bedlno

112/7

droga gminna

 

22.

7020

22.417,10

Bedlno

110/3

działka niezabudowana

 

23.

3053

9.749,20

Bedlno

110/4

droga gminna

 

24.

1441

2.000,00

Ernestynów

8/2

działka pod drogę

 

25.

1388

11.300,00

Kręcieszki

83/2

działka pod drogę

 

26.

469

300,00

Szewce Owsiane

92/2, 93/2

działka pod drogę

 

27.

338

212,16

Bedlno

165/5

droga

 

28.

   2600

     12,50

Głuchów

60/3,60/4

stacja wodociągowa     46.079,71                    

                                       

ujęcie wody - 49.755,00     

linie zasilania - 11.199,76                               

studnia – 163.593,19

29.

    446

   400,00

Zosinów

57

plac

 

30.

  3082

3.000,00

Górki Stradz.

80

boisko szkolne

 

31.

  9400

4.700,00

Żeronice

168

droga gminna

 

  32.

28884

1.290,00

Pniewo

1,357,358,365

drogi gminne

 

33.

      -

         -

Wola Kałkowa

        -

stacja wodociągowa   

6.844,82                      

studnia – 7.265,64  

studnia -  10.711,45                                ogrodzenie- 2.075,37

34.

  3972

  1.000,00

Pniewo

53

działka niezabudowana

 

35.

  1014

    500,00

Wojszyce

153/3

dojazd

 

36.

  7000

    340,00

Gosławice

101, 124

drogi gminne

 

37.

  10105

    450,00

Orłów Parcel

374, 375

drogi gminne

 

38.

18800

    940,00

Wewiórz

51, 84, 95, 132

drogi gminne

 

39.

20900

 1.040,00

Szewce Nagórne

10,33

drogi gminne

 

40.

  4945

   290,00

Orłów Dąbrówka

151

droga gminna

 

 

41.

78445

4.310,00

Plecka Dąbrowa

140,148,222, 308,11,32

91,349,350, 306,318

drogi gminne            

Remont dr - 121.098,71                                 Remont dr -  19.753,06

42.

21900

1.100,00

Głuchów

1,5,64

drogi gminne

 

43.

  8155

6.400,00

Wyrów

24,25

drogi gminne

 

44.

  4605

4.500,00

Wyrów – Florianów

194, 138

drogi gminne            

Budowa dr. -  338.294,82

45.

5634

7.000,00

Orłów Parcel

 

droga

 

46.

-

 

Załusin

-

budynek usługowy - 10.324,70

budynek gospodarczy -

1.373,39

 

47.

-

 

Plecka Dąbrowa

-

  -                             

Przystanek autob. – 6.753,66

48.

-

 

Marynin

-

  -                              

Przystanek autob. – 2.447,23

49.

-

 

Bedlno

-

 -                              

Kanaliz. sanit.  – 72.248,39

50.

-

            -

Bedlno

-

-

Parking     - 109.121,42

51.

-

            -

Pniewo

-

 -                             

Chodnik  -  38.896,49

52.

-

            -

Plecka Dąbrowa

-

 -                      

Parking   -  139.416,01  

53.

-

            -

Bedlno

-

-                                  

Chodnik  -  19.056,70

54.

-

            -

Ernestynów

-

-                                   

Remont dr –  219.841,95

55.

-

            -

Stradzew – Górki Stradzewskie

-

 -                                 

Remont dr -  37.818,09

56.

-

           -

Stradzew

-

 -                                 

Remont dr  - 43.405,28

57.

27946

33.860,00

Załusin-Julianów

36/3, 60, 10, 113, 29, 15

 -                               

Remont dr -  637.117,06

58.

15298

12.700,00

Zleszyn

146, 64, 128/1

 -                                 

Remont dr -  42.841,50

59.

25291

29.500,00

Załusin –Trawin

173/1, 173/2, 117, 50, 2

 -                                  

Remont dr - 191.235,98

60.

-

              -

Plecka Dąbrowa

-

 -                                 

Remont dr -  55.766,57

61.

-

              -

Gosławice

-

-                                 

Remont dr -  37.515,91

62.

-

              -

Orłów Kolonia

-

-                                 

Remont dr -  41.419,70

63.

-

              -

Zleszyn –Stanisławice

-

-                                 

Remont dr -  516.051,10

64.

  735

  368,28

Bedlno

123/49

             

 

 

65.

-

               -

Bedlno

-

-                                 

Chodnik   - 26.981,08 

66.

15322

12.700,00

Groszki –Marynin

55, 70

-

Remont dr – 232.837,43

67.

4136

4.900,00

Janów – Czesławów

135/3

-

Remont dr – 61.719,53

68.

11778

11.100,00

Garbów – Jaroszówka

40, 42/1

-

Remont dr – 136.716,31

69.

7572

10.900,00

Anetów

189

-

Remont nawierzchni – 121.181,20

70.

-

             -

Wolska Kolonia – Przezwiska

-

-

Przebudowa drogi- 212.156,00

71.

-

            -

Plecka Dąbrowa

-

-

Remont drogi – 86.694,87

72.

-

            -

Plecka Dąbrowa

-

-

Budowa chodnika – 10.268,13

73.

697

900,00

Franciszków Nowy

184

-

Remont drogi – 135.743,61

74.

9092

10.800,00

Jaroszówka

135, 136

-

Remont drogi – 65.140,88

75.

-

             -

Bedlno Żbiwiec

-

-

Remont drogi – 99.341,64

76.

-

            -

Wojszyce

-

-

Remont drogi – 288.091,50

77.

-

            -

Pniewo

-

-

Remont drogi – 48.010,86

78.

11340

11.000,00

Kujawki

80, 130

-

Remont drogi – 108.485,40

79.

5292

5.292,00

Teodorów

25

-

Remont drogi – 120.768,92

80.

-

            -

Stradzew – Odolin

-

-

Remont drogi – 125.989,00

81.

-

            -

Bedlno

-

-

Remont drogi – 41.810,77

82.

18714

19.900,00

Bedlno – Kręcieszki

199, 206, 212

-

Remont drogi –

629.448,00

83.

-      

-        

Wewiórz

-

-

Remont drogi – 253.163,44

84.

13000

13.000,00

Wola Kałkowa

32, 131

-

Remont drogi – 105.895,58

85.

5320

4.800,00

Karolew – Śleszyn Mały

181, 182

-

Droga - 4.800,00

86.

853

800,00

Trawin przez wieś

10

-

Droga - 1.070,00

87.

3186

3.000,00

Wolność przez wieś

17

-

Droga – 46.619,95

88.

1550

1.400,00

Trawin – Emilianów

23

-

Droga – 271.082,85

89.

5468

5.500,00

Trzciniec przez wieś

14, 29

-

Droga – 114.014,31

90.

6902

8.600,00

Plecka Dąbrowa- Kamilew- Śleszyn Wielki

73, 74

-

Droga – 240.465,00

91.

2873

3.600,00

Karolew – Kamilew

99,103/1

-

Droga - 39.600,00

92.

2309

3.200,00

Bedlno – Janów

135/1

-

Droga - 42.700,00

93.

3412

3.900,00

Pniewo Kolonia przez wieś

155, 162

-

Droga - 49.900,00

94.

13219

15.600,00

Zosinów – Klotyldów

55, 83

-

Remont drogi – 158.821,00

95.

6914

6.914,00

Józefów – Tomczyce

25

-

Droga - 44.834,00

96.

7000

6.300,00

Garbów – Orłów

69, 152

-

Droga - 6.300,00

97

4723

4.884,00

Teodorów – Załusinek

30, 55

-

Droga – 51.923,48

98

4807

5.100,00

Szewce Walentyna – Szewce Nagórne

75

-

Droga – 167.290,09

99

4174

4.000,00

Kazimierek

81

-

Droga – 62.651,40

100

4559

4.900,00

Wojszyce przez wieś

221

-

Droga – 21.100,00

101

19861

21.700,00

Plecka Dąbrowa – Ernestynów – Odolin

5, 19, 20, 50, 118, 117/2, 124

-

Droga – 174.556,00

102

6652

6.900,00

Orłów – Gruszkowizna

6, 95, 44/4

-

Droga – 197.449,83

103

780

     600,00

Wydmuch przez wieś

178/2

-

Droga – 20.050,00

104

11071

8.500,00

Antoniew – Kazimierek

41/1, 44, 75/2

-

Droga – 160.608,01

105

2855

3.700,00

Maurycew przez wieś

144/2

-

Droga – 84.960,30

106

7803

7.700,00

Szewce Nagórne – Baranowizna

36/1

-

Droga – 12.500,00

107

2940

2.940,00

Plecka Dąbrowa – Antoniew

38

-

Droga – 236.729,83

108

11668

14.100,00

Groszki – Julianów

54

-

Droga – 207.727,46

109

2211

2.300,00

Szewce Walentyna – Władysławów

86

-

Droga – 59.254,79

110

9400

9.400,00

Lasota – Dębowa Góra

30

-

Droga – 41.800,00

111

13378

14.700,00

Zleszyn – Odolinek

14, 125

-

Droga – 119.640,00

112

3962

5.400,00

Zleszyn przez wieś

126

-

Droga – 92.550,50

113

 

 

Bedlno

-

-

Remont drogi – 119.943,67

114

 

 

Plecka Dąbrowa – Kamilew

-

-

Remont drogi – 147.720,84

115

 

 

Stradzew – Topól (wewnętrzna)

-

-

Remont drogi – 61.585,08

116

 

 

Plecka Dąbrowa przez wieś

-

-

Remont drogi – 57.789,52

117

 

 

Plecka Dąbrowa – Kazimierek

-

-

Remont drogi – 37.153,97

118

9400

9.400,00

Działkowicze – Żeronice – Trawin

77, 99, 107, 44/2

 

Droga – 126.696,76

119

 

 

Groszki – Julianów (wewnętrzna)

 

 

Remont drogi – 87.434,94

120

26682

28.900,00

Kazimierówka – Wojszyce

166, 178/1

 

Droga 242.918,08

121

25076

23.600,00

Szewce Nadolne – Konstantynów

13, 29

 

Droga – 274.747,59

122

59491

66.200,00

Kamieniec – Jaroszówka

178, 17, 36/2, 51, 148, 369, 18, 6

 

Droga – 641.388,30

123

14347

12.450,00

Załusin – Stradzew

4, 14, 35

 

Droga – 470.289,25

124

12455

10.300,00

Zosinów – dojazd do stacji

85

 

Droga - 52.825,00

125

33414

36.100,00

Janów- Maurycew

150, 158, 142, 135/2, 133

 

Droga – 3.229.016,64

126

4178

4.900,00

Florianów

144/1

 

 

127

22423

25.900,00

Mnich – Groszki

52, 27, 26/2, 57

 

Droga – 201.209,38

128

2705

1.700,00

Kaszewy Kościelne – Szewce Owsiane

7

 

Droga - 1.700,00

129

18424

18.200,00

Załusin – Gruszkowizna

45, 44/3, 140

 

Droga – 210.939,85

130

 

 

Bedlno

 

 

Droga - 201.699,30

131

10356

10.500,00

Zosinów- Śleszyn – Biała – Zarębów

5, 19

 

Droga – 229.136,00

132

 

 

Orłów - Parcel – Potok

 

 

Remont drogi – 189.917,64

133

 

 

Ruszki

 

 

Remont drogi – 193.535,95

134

-      

-        

Kazimierek

-

-

Remont drogi -  70.444,00

135

-      

-         

Tomaszew

-

-

Remont drogi -     28.095,59

136

-      

-        

Bedlno

-

-

Remont drogi -  23.768,35

137

-      

-        

Orłów – Kolonia

-

-

Remont drogi -  41.920,14

138

2056

4.000,00  

Wojszyce

130

Działka niezabudowana

 

139

3544

5.200,00  

Wyrów

26/1

 

Droga gminna

140

 

 

Konstantynów

 

 

Przystanek autobusowy - 5.161,90

141

 

 

Orłów Parcel

 

 

Most drewniany - 114.903,68

142

 

 

Gosławice

 

 

Most drewniany – 404.227,50

143

 

 

Orłów Kolonia

 

 

Most drewniany – 324.767,19

144

 

 

Orłów Kolonia

 

 

Most drewniany – 373.436,96

145

 

 

Orłów Parcel

 

 

Most drewniany – 244.170,32

146

 

 

Orłów Parcel

 

 

Most drewniany – 344.711,04

147

 

 

Orłów Parcel

 

 

Most drewniany – 71.814,80

148

 

 

Wyrów

 

 

Remont drogi – 18.701,70

149

 

 

Wola Kałkowa

 

 

Remont drogi – 26.836,10

150

 

 

Plecka Dąbrowa

 

 

Remont drogi – 28.790,36

151

 

 

Gosławice

 

 

Remont drogi – 17.089,70

152

 

 

Orłów Parcel

 

 

Remont drogi – 20.834,50

153

 

 

Orłów Parcel

 

 

Remont drogi – 24.616,50

154

 

 

Janów – Kosów

 

 

Remont drogi – 27.880,20

155

 

 

Wojszyce

 

 

Remont drogi – 21.457,00

156

 

 

Bedlno

 

 

Zagospodarowanie stawu – 682.309,90

157

 

 

Waliszew

 

 

Wykonanie nawierzchni – 235.766,16

158

 

 

Żeronice

 

 

Boisko „Orlik 2010” - 929.170,20

159

 

 

Kujawki

 

 

Droga- 88.439,50

160

 

 

Jaroszówka

 

 

Droga - 78.756,00

161

 

 

Waliszew

 

 <