Bedlno, dnia 24 marca 2017r.

 

 


Wyniki z konsultacji społecznych


Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany

KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 marca 2017r. do dnia    23 marca 2017r. w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Bedlno w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy zamieszkali na terenie Gminy Bedlno.

 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, cel konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, ich zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie.

 

Projekt zmiany zapisów Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczony został w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - ugbedlno.bip.org.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostały z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne wraz z ewentualnymi uwagami można było przesyłać pocztą elektroniczną na adres ug@bedlno.pl, albo złożyć osobiście w godzinach 7:30-15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14, lub też przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2017r. do godz. 15:30. W przypadku formularzy nadesłanych pocztą tradycyjną liczyła się data wpływu do Urzędu Gminy tzn. wpływ formularza najpóźniej w dniu 23 marca 2017r.

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag i propozycji zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”.

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r. wyniki konsultacji zostają przekazane Mieszkańcom Gminy Bedlno w dniu 24 marca 2017r. poprzez:

1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami;

3) umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Kinga Włodarczyk

Referent  ds. gosp. komunalnej i przestrzennej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-24 13:35:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 13:35:55
  • Liczba odsłon: 771
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680091]

przewiń do góry