INFORMACJA

Wójta Gminy Bedlno

dla wyborców niepełnosprawnych

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

            Dla wyborców wpisanych do Rejestru Wyborców Gminy Bedlno

obejmującego osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Bedlno, którym przysługuje prawo wybierania  właściwy jest okręg wyborczy Nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i okręg wyborczy Nr 25 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściwy dla wyborców obwód głosowania , jego granice i siedziby (lokale) obwodowych komisji wyborczych określa obwieszczenie Wójta Gminy Bedlno umieszczone w BIP Gminy Bedlno.

Wyborcom niepełnosprawnym przysługują następujące  uprawnienia :

I.                   Prawo do głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 2011 r. Projekt zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego został umieszczony w BIP Gminy Bedlno.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie , pisemnie , telefaksem lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Bedlno godzinach od 7:30 do 15:30, Tel 24-282-17-86, 24-282-14-70/ fax 24-282-17-50   adres poczty elektronicznej ug@bedlno.pl

II.                Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa  należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Bedlno. Wzór tego wniosku został umieszczony w BIP Gminy Bedlno. Wniosek ten należy złożyć w  Urzędzie Gminy Bedlno  godzinach od 7:30 do 15:30, Tel 24-282-17-86, 24-282-14-70/ fax 24-282-17-50   adres poczty elektronicznej ug@bedlno.pl

 

III.             Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Warunkiem dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu w Urzędzie Gminy Bedlno najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.  Projekt tego wniosku został umieszczony w BIP Gminy Bedlno. Wniosek ten należy złożyć w  Urzędzie Gminy Bedlno  godzinach od 7:30 do 15:30, Tel 24-282-17-86, 24-282-14-70/ fax 24-282-17-50   adres poczty elektronicznej ug@bedlno.pl

 

IV.             Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie   Braille’a

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek  powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Bedlno w terminie do dnia 26 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie , pisemnie , telefaksem lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Bedlno  godzinach od 7:30 do 15:30, Tel 24-282-17-86, 24-282-14-70/ fax 24-282-17-50   adres poczty elektronicznej ug@bedlno.pl

 Projekt tego zgłoszenia  został umieszczony w BIP Gminy Bedlno.

W zgłoszeniu wyborca jest zobowiązany wskazać właściwy dla niego obwód głosowania .

 

V.                Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r.  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. została umieszczona w BIP  Gminy Bedlno.

Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów zawierać będzie obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu  , które zostanie  umieszczone w BIP Gminy Bedlno.

Głosowanie odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godzinach od 700 do 2100.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-07 11:31:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 11:31:40
  • Liczba odsłon: 645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672082]

przewiń do góry