Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
113 Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia), które znajdują się na nieruchomości w miejscowości Plecka Dąbrowa. Wiesław Głuszcz 2022-11-29
112 Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów w formule zaprojektuj i wybuduj Łąpieś Anna 2022-08-08
111 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BEDLNO Wiesław Głuszcz 2022-03-21
110 Zakup i dostawa osprzętu do ciągnika rolniczego Wiesław Głuszcz 2022-03-15
109 Remont drogi w miejscowości Klotyldów oraz przebudowa drogi gminnej Bedlno - Janów Wiesław Głuszcz 2022-02-22
108 Modernizacja drogi w miejscowości Szewce Nadolne Siemko Katarzyna 2022-01-17
107 MODERNIZACJA SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE BEDLNO Siemko Katarzyna 2022-01-17
106 Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku Siemko Katarzyna 2021-12-08
105 MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ - STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO Siemko Katarzyna 2021-11-29
101 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę - Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno Siemko Katarzyna 2021-11-22
104 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego Siemko Katarzyna 2021-11-19
103 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego Siemko Katarzyna 2021-11-10
102 Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku Siemko Katarzyna 2021-11-05
100 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno Siemko Katarzyna 2021-10-26
99 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowwie Siemko Katarzyna 2021-09-23
95 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja dróg gminnych - Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043751/01 Siemko Katarzyna 2021-05-21
94 Przebudowa pomieszczeń przedszkolno-szkolnych Szkoły Podstawowej w Bedlnie na oddział żłobka Siemko Katarzyna 2021-01-15
90 Wykonanie otworu wiertniczego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kamilew, gmina Bedlno Siemko Katarzyna 2020-09-08
89 Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice gm. Bedlno na odcinku od km 0+000 do km 0+280 Siemko Katarzyna 2020-09-08
88 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stanisławice - Stradzew gm. Bedlno Wiesław Głuszcz 2020-08-18

[Liczba odsłon: 3356432]

przewiń do góry