SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OGRANICZENIA BEZROBOCIA

- JANINA WAWRZYŃCZAK

tel. 24 282-17-83

kompetencje:

1. opracowanie materiałów do programów przeciwdziałania bezrobociu,

2. prowadzenie spraw pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w tym współpraca z kadrami odnośnie spraw osobowych tych pracowników,

3. współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy odnośnie przydziału środków finansowych na zorganizowanie miejsc pracy,

4. sporządzanie list płac, obciążenie ZUS oraz wniosków o refundację świadczeń,

5. przygotowywanie propozycji Wójtowi Gminy – osób do zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

6. prowadzenie ankiet bezrobotnych z tereny Gminy,

7. prowadzenie kart drogowych i rozliczanie pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno, z wyjątkiem pojazdów ochotniczych straży pożarnych,

8. zarządzanie drogami będącymi w administracji Gminy,

9. określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

10. wnioskowanie o przywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

11. wnioskowanie w sprawach dotyczących zabezpieczenia potrzeb telekomunikacji i współpraca w tym zakresie z firmami telekomunikacyjnymi,

12. prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia dróg gminnych,

13. sporządzanie zeznań świadków i wystawianie oświadczeń o pracy w rolnictwie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 17:00:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-13 09:39:14
  • Liczba odsłon: 988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1714159]

przewiń do góry