SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH I USC

- MAGDALENA KACPERSKA

tel. 282-17- 86

kompetencje:

 1. prowadzenie teczek osobowo- dowodowych aktualnych dokumentów tożsamości,
 2. prowadzenie teczek osobowo- dowodowych zmarłych posiadaczy dokumentów,
 3. prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,
 4. prowadzenie rejestru wysłanych i żądanych kopert dowodowych,
 5. obsługa programu ,,System obsługi obywateli” polegająca na :
  • przyjęciu dokumentów o wydaniu dowodu,
  • wprowadzeniu danych z wniosku do systemu, wydrukowany na formularzu oraz jego skanowanie i przekazywanie do Centrum Personalizacji,
  • przyjmowanie wyprodukowanych dowodów , wydanie ich i unieważnianie nieaktualnych dokumentów,

 6. prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń o utracie dowodu i wydaniu zaświadczeń,

7. prowadzenie ewidencji ludności, w tym:

 • realizacja wykonywania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców,
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytowych cudzoziemców,
 • prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • współpraca z Wojewódzką Bazą Danych w zakresie elektronicznego systemu ewidencjonowania ludności,
 • prowadzenie kartotek osobowych mieszkańców aktualnych i byłych,
 • rejestracja urodzin , małżeństw oraz zgonów , innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób oraz wydanych dowodów osobistych,

8. prowadzenie rejestru wyborców ,

9. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

10. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

11.wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzenie stosownych rejestrów,

12. prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,

13. przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

14. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

15. przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania

16. prowadzenie kancelarii tajnej,

17. wykonywanie zadań wynikających z nadzoru nad ochroną tajemnicy służbowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:41:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-06 11:42:21
 • Liczba odsłon: 1343
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1717054]

przewiń do góry