Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
86 Remont drogi gminnej Plecka Dąbrowa-Antoniew 2020-08-24
85 Remont drogi gminnej Plecka Dąbrowa-Kazimierek 2020-08-24
84 Remont drogi gminnej Emilianów-Trawin 2020-08-24
72 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 2020-08-24
35 Przetarg na remont nawierzchni bitumicznej drogi Kazimierek - Dębowa Góra 2020-08-24
10 Informacja o dostępie do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy! 2020-08-24
11 Ogłoszenie - przetarg na komputery 2020-08-24
14 Przetarg na dostawę destruktu 2020-08-24
15 OGŁOSZENIE- przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej - Szewce Walentyna 2020-08-24
16 Prztarg- remont drogi gminnej Groszki- Marynin 2020-08-24
17 Przetarg- remont drogi gminnej Janów-Czesławów 2020-08-24
18 Przetarg- remont drogi gminnej Garbów- Jaroszówka 2020-08-24
19 Przetarg - droga Kręcieszki 2020-08-24
20 Przetarg na komputery 2020-08-24
21 Przetarg - remont drogi Annetów 2020-08-24
23 Przetarg - remont drogi Szewce - Orłów 2020-08-24
24 Przetarg - przebudowa drogi gminnej Wolska Kolonia- Przezwiska 2020-08-24
31 Przetarg dostawa destruktu na drogi gminne 2020-08-24
32 Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego 2020-08-24
33 Przetarg dostawa destruktu na drogi gminne 2020-08-24
34 Przetarg na komputery 2020-08-24
87 Remont drogi gminnej w miejscowości Ruszki o długości 1970 mb, szerokości 3,00m 2020-08-24
36 Przetarg na remont nawierzchni bitumicznej drogi Szewce Nadolne - Wola Kałkowa na odcinku Szewce - Orłów 2020-08-24
37 Przetarg na remont nawierzchni drogi gminnej Bedlno-Kręcieszki 2020-08-24
40 remont drogi gminnej w Wewiórzu 2020-08-24
41 remont drogi gminnej Stradzew-Odolin 2020-08-24
42 remont drogi Garbów-Potok 2020-08-24
44 Ogłoszenie o pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie studni głębinowej dla istniejącej stacji wodociągowej Pniewo gm.Bedlno 2020-08-24
47 Remont drogi w Franciszkowie Nowym 2020-08-24
48 Remont drogi gminnej w Wojszycach 2020-08-24
49 Remont drogi gminnej w Pniewie 2020-08-24
50 Remont drogi gminnej w Bedlnie 2020-08-24
51 Remont drogi gminnej Bedlno Żbiwiec 2020-08-24
52 Budowa studni głębinowej dla istniejącej stacji wodociągowej pniewo. 2020-08-24
53 Remont drogi gminnej Teodorów 2020-08-24
54 Remont drogi gminnej Stradzew Odolin 2020-08-24
55 Remont drogi gminnej w Jaroszówce 2020-08-24
56 Remont drogi gminnej w Franciszkowie Nowym 2020-08-24
57 remont drogi gminnej w Wojszycach 2020-08-24
58 Remont drogi gminnej w Pniewie 2020-08-24
59 Remont drogi gminnej Bedlno Żbiwiec 2020-08-24
60 Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 działek nr 110/2 o pow. 1,0073 ha i 112/7 o pow 0,1906 ha, położonych obęb Bedlno Kamieniec , przeznaczonej do opracowania dokumentacji projektowej drogi. 2020-08-24
63 Dostawa Paliw dla potrzeb Gminy Bedlno 2020-08-24
65 Przetarg na nieruchomość gminną w Garbowie 2020-08-24
69 Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie 2020-08-24
71 Zawiadomienie o unieważnienie przetargu 2020-08-24
70 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 2020-08-24
83 Remont drogi gminnej Groszki-Julianów 2020-08-24
73 Pełnienie nadzoru inwestorskiego 2006 r. nad inwestycjami w zakresie robót budowlanych branży drogowej 2020-08-24
74 Dostawa destruktu na drogi gminne 2020-08-24
75 Wykonanie mechanicznego profilowania poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Bedlno 2020-08-24
76 Dostawa destruktu na drogi gminne 2020-08-24
77 Remont drogi powiatowj nr 2123E Wojszyce - Kazimierówka 2020-08-24
78 Remont drogi powiatowej nr 2104E Bedlno - Annetów - Wolska Kolonia odcinek w Pleckiej Dąbrowie 2020-08-24
79 Remont drogi powiatowej nr 2107E Stradzew – Garbów - Żeronice 2020-08-24
80 Remont drogi gminnej Plecka Dąbrowa-Kamilew 2020-08-24
81 Remont drogi gminnej w Bedlnie 2020-08-24
82 Remont drogi gminnej Stradzew-Topól 2020-08-24
68 OGŁOSZENIE, przetarg nieograniczony na: Zakup artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych 2006-02-01
67 Przetarg na nieruchomość niezabudowaną w miejcowości Pniewo. 2006-01-31
66 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Bedlno 2005-12-05
64 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkół |Podstawowych: w Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pleckiej Dąbrowie i Gimnazjum w Bedlnie 2005-11-09
62 Przetarg nieograniczony na Sprzęt komputerowy -"Notebook" dla Gimnazjum w Bedlnie 2005-09-30
61 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej w Pniewie. 2005-09-19
46 remont drogi gminnej w Jaroszówce 2005-06-27
45 remont drogi gminnej w Kujawkach 2005-06-27
43 Przetarg na wykonanie mechanicznego profilowania poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Bedlno 2005-06-10
39 remont drogi gminnej w Woli Kałkowej 2005-06-08
38 Budowa studni głębinowej dla istniejącej stacji wodociągowej Pniewo Gmina Bedlno 2005-06-03
30 Przetarg na dostawę bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Bedlno. 2005-02-02
29 Przetarg na działki w Pleckiej Dąbrowie 2005-01-31
28 Przetarg na nieruchomości w Bedlnie 2005-01-21
27 Przetarg na komputery 2004-08-16
26 Przetarg na komputery 2004-08-16
25 Przetarg na komputery 2004-08-16
22 Przetarg - remont drogi Annetów 2004-07-30
13 przrefjlkmh 2004-04-30
12 Ogłoszenie- przetarg na dostawę destruktu. 2004-04-19
9 wewew 2004-03-26
8 1 2004-03-25
7 przetarg na śr chemiczne 2004-03-24
6 przetarg na śr chemiczne 2004-03-24
5 Przetarg na sprzęt komputerowy 2004-03-24
4 Przetarg na komputery 2004-03-23
3 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej będącą własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Plecka Dąbrowa. 2004-03-23
2 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 2004-03-10
1 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 2004-03-09

[Liczba odsłon: 1579479]

przewiń do góry