SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. KADR

- Renata Kwiatkowska

tel. 282-17-81

kompetencje:

1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4. zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

7. przygotowanie i wydanie świadectw pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,

8. prowadzenie kontroli stanu bhp – okresowa analiza stanu bhp,

9. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych,

10.prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpracowywanie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane,

11.prowadzenie dokumentacji uczniów, odbywających praktyki zawodowe w urzędzie,

12.kompletowanie dokumentacji na dostawy , usługi i roboty budowlane realizowane pod potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

13.prowadzenie zbiorczego rejestru zamówień publicznych.

14.prowadzenie postępowania reklamacyjnego pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:53:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 12:12:32
  • Liczba odsłon: 1127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1716299]

przewiń do góry