WÓJT GMINY

BEDLNO


Bedlno, 16.02.2011 r.

RiOŚ.7624-1/11

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 16.02.2011 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-1/11) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. budowa stawu wodnego o pow. 0,7 ha na działce o numerze ewidencyjnym 151 w miejscowości Wojszyce, obręb Wojszyce Kazimierówka, gmina Bedlno, powiat kutnowski.

W/w decyzja została wydana na wniosek Państwa Wandy i Janusza Mokrzanowskich zam. 99-320 Żychlin ul. Łukasińskiego 6/16.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. tablica ogłoszeń sołectwa Wojszyce Kolonia

  4. a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-16 10:05:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-16 10:05:38
  • Liczba odsłon: 235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661978]

przewiń do góry