O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   10 grudnia   2010  roku   na   wniosek   Polskiej  Telefonii  Cyfrowej  Sp. z o.o. Aleje  Jerozolimskie 181,  02-222  Warszawa,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę  stacji  bazowej  telefonii  cyfrowej  sieci  ERA  nr  22116  Orłów  wraz  ze  zjazdem  indywidualnym  i niezbędną  infrastruktura  techniczną  na  działce  nr  87  w  miejscowości  Orłów - Parcel.

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  10.12.2010 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-13 10:19:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-13 10:19:28
  • Liczba odsłon: 150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605156]

przewiń do góry