OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  PRZY  STAWIE W MIEJSCOWOŚCI  PNIEWO 

                    NA WIEJSKIE   CENTRUM   REKREACJI   I   WYPOCZYNKU

                                                                                                                         

341/27/2010                                                                                    

                                                                 

Dotyczy: przetargu   nieograniczonego   na   zagospodarowanie   terenu   przy   stawie   w   miejscowości   Pniewo   na   Wiejskie   Centrum   Rekreacji   i   Wypoczynku.

                             

Zawiadomienie o wyniku   postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu  

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający   informuje, że   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   publicznego na wykonanie zadania pn.:

   „zagospodarowanie     terenu     przy    stawie    w    miejscowości    Pniewo    na   Wiejskie       Centrum   Rekreacji   i   Wypoczynku.

 

Za najkorzystniejszą   uznano   ofertę   Wykonawcy,   którym   jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD”   Pniewo Małe 16, 99-311   Bedlno,     z   ceną    brutto   335.500,00   zł.

(słownie: trzysta    trzydzieści pięć     tysięcy   pięćset     złotych).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

„BIO-ART” Studio   Kształtowania   Krajobrazu s.c.

ul. Bolkowicka   8, 60-301   Poznań

 

  463,50

 

  463,50

 

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe                                                                              „FA – BUD”   Michał   Nowacki

  Pniewo   Małe 16,   99-311   Bedlno   

  500,00

  500,00

3.

„ALFA- TRANS”

ul.   Kolumny   471,   93-649   Łódź

 

  431,15

  431,15 

  1. Zamawiający   informuje,      zgodnie   z   art.   94   ust. 2    zawrze    umowę    w   sprawie   zamówienia   publicznego   w   terminie   nie   krótszym   niż   10   dni   od   dnia   przesłania   droga   pocztową    zawiadomienia   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:      nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.   

 

 

Bedlno, dnia 18.10.2010 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-21 08:10:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 08:14:43
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry