Bedlno, dnia 06.10.2010 r.

341/27/2010

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1

 

 

 

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu 

                 nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w

                 przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień

                 publicznych  na

 

 

Zagospodarowanie  terenu  przy  stawie  w  miejscowości  Pniewo

na  Wiejskie  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku

 

 

Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że

w  dniu  06.10.2010r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

 

Pytanie:

Czy  zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  równoważnika  dla  słupów  oświetleniowych  aluminiowych,  stalowych   na  słupy  oświetleniowe  wykonane  z  innego  materiału  np.  słupy  oświetleniowe  wykonane   z  kompozytów  polimerowych  wzmacnianych  włóknem  szklanym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  równoważnika  dla  słupów  oświetleniowych   na  równoważne  słupy  oświetleniowe  wykonane  z  innego  materiału pod  warunkiem  zachowania  geometrii  słupów  wg  opracowania  projektowego pn. „Zagospodarowanie terenu  przy stawie w  miejscowości Pniewo  na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku”.  Ponadto,  parametry  słupa  tz.: trwałość,  wytrzymałość,  odporność  na  promienie  UV  muszą  być  co  najmniej  równoważne   słupom  proponowanym  przez  projektanta.

 

 

Do  wiadomości:

-  wszyscy  uczestnicy  postępowania

 

  

                   Wójt  Gminy

                        mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-07 13:36:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 13:36:14
  • Liczba odsłon: 218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry