OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

DOSTAWĘ I MONTAŻ OKIEN I DRZWI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BEDLNO

ORAZ ŚWIETLICACH WIEJSKICH”

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w dniu 20 września 2010 roku zgodnie z art.69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, na „Dostawę i montaż okien i drzwi w jednostkach organizacyjnych Gminy Bedlno oraz świetlicach wiejskich ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:

Diament ZPHU

99-320 Żychlin ul. 3-go Maja 16

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi Zamawiającego. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja


1

DEZETKA – BIS

ul Belwederska 69 99 – 100 Łęczyca

OKNA I DRZWI PCV

279

279


2

Diament ZPHU

99-320 Żychlin ul. 3-go Maja 16

300

300

3

P.H.U. ELVIS

Robert Kaczmarek

99 – 320 Żychlin ul. Narutowicza 1

297

297

4

DARTE Przedsiębiorstwo Handlowe

Dariusz Kieszkowski

99- 320 Żychlin ul. 3 Maja 22

297

297

Z uwagi na wystąpienie przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt.3 lit.a ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym Wykonawcą w dniu 01 października 2010 roku.


Wójt Gminy

Kołach Krzysztof

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-24 12:26:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 12:26:10
  • Liczba odsłon: 208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605079]

przewiń do góry