Bedlno, 10.08.2010 r.

RiOŚ.7624-3/10
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 10 sierpnia 2010 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-3/10) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. rozbudowa istniejącej ubojni zwierząt o budynek socjalny i magazynowy (chłodnia z punktem wydawania półtusz) na działce ew. nr 85 w obrębie geodezyjnym Stradzew gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Barbary Adamczyk właścicielki firmy UBOJNIA ZWIERZAT UBIMEX Stradzew 32 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-10 12:08:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-10 12:08:25
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662031]

przewiń do góry