OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OŚWIETLENIA STAWU W BEDLNIE
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 13 lipca 2010 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia stawu w Bedlnie, dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez:


ENERGA – OBRÓT SA


ul. Mikołaja Reja 29


80 – 870 Gdańsk


W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferta nie została odrzucona, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.ENERGA – OBRÓT SA

ul. Mikołaja Reja 29

80 – 870 Gdańsk

100,00


100,00. Z uwagi na wystąpienie przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a – ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym wykonawcą w dniu 21 lipca 2010 roku.
Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Bedlno, dnia 13.07.2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-14 11:00:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-14 11:00:59
  • Liczba odsłon: 222
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665154]

przewiń do góry