OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH MIESZANKĄ MINERALNO -ASFALTOWĄ NA GORĄCO ORAZ EMULSJĄ I GRYSEM NA ZIMNO NA TERENIE GMINY BEDLNO

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 01.07.2010 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno dokonano wyboru oferty złożonej przez:


Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

FA-BUD” Michał Nowacki,

Pniewo Małe 16, 99- 311 Bedlno


W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty w tym jedna oferta została odrzucona w oparciu o art. 24 ust.2 pkt.4, gdyż wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i że roboty te zostały prawidłowo ukończone.


Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.
Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

300,00


300,00

Podpisanie umowy ustala się na dzień 23.07.2010r w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach
Bedlno, dnia 13.07.2010r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-13 13:10:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:10:48
  • Liczba odsłon: 238
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665079]

przewiń do góry