OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI :,,DOSTAWĘ MOTOPOMP PÓŁSZLAMOWYCH SST-80HX, WĘŻY DO MOTOPOMP W 75-20/ŁA G I WĘŻY SSAWNYCH 75/2400 PCV”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki

przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2010 roku zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na ,, Dostawę Motopomp półszlamowych SST-80HX, Węży do motopomp W 75-20/ŁA G i Węży ssawnych 75/2400 PCV ” dokonano wyboru :MATPOŻ Sp.j.

Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak

95-030 Rzgów, ul. Nadrzeczna 2W prowadzonym postępowaniu przeprowadzono negocjace bez uprzedniego ogłoszenia z dostawcą zaproszonym do udziału w postępowaniu, który spełnił wymogi zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.


Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 18 czerwca 2010 roku.
Wójt Gminy

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-08 10:40:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 10:45:37
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry