Ogłoszenie o   wyniku przetargu   na „ Zakup   rur   PEHD    SN8    przeznaczonych   na    remonty   dróg   gminnych”

 

 

              Urząd   Gminy   w   Bedlnie     informuje,   że   w wyniku   postępowania w trybie   zapytania   o   cenę,    przeprowadzonego   w     dniu   15   czerwca     2010 roku   zgodnie z art.   69   i 70   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004 r.   Prawo   zamówień   publicznych   o wartości   poniżej   kwoty   określonej   w   przepisach   wydanych na     podstawie   art. 11   ust. 8,     na   „Zakup   rur   PEHD    SN8     przeznaczonych   na     remonty   dróg gminnych”   dokonano   wyboru   oferty nr   2    złożonej   przez:

 

„DARTE”   Przedsiębiorstwo   Handlowe

Dariusz   Kieszkowski

99-320   Żychlin

ul.   3-go   Maja   22

 

      W   prowadzonym   postępowaniu   wpłynęły   dwie   oferty   spełniające   wymogi Zamawiającego. Żadna   oferta   nie   została   odrzucona,   ani żaden   wykonawca   nie   został   wykluczony   z   postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli   oferty   w   w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna    punktacja

 

  1.

Przedsiębiorstwo „ALKOL” Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki

  

       99,56

 

     99,56

 

 

 

  2.

 

„DARTE”   Przedsiębiorstwo

Handlowe   99-320   Żychlin

ul.   3-go   Maja   22

 

 

     100,00

 

   100,00

 

Z   uwagi   na   wystąpienie   przesłanek   określonych   w   art.   94   ust. 2   pkt. 3 lit.a – ustawy   Prawo zamówień   publicznych   zamawiający   zawrze umowę w   sprawie zamówienia   z   wyłonionym    wykonawcą    w    dniu    22.06. 2010 roku.

 

  

Bedlno, dnia   15.06.2010 r.                                                 

 

    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-17 14:30:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-17 14:30:47
  • Liczba odsłon: 220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry